Obnovenie hesla

  • Pre zaslanie nového hesla je nutné zadať e-mailovú adresu, ktorú ste zvolili pri svojej registrácii.
  • Váš e-mail slúži zároveň ako prihlasovacie meno.
  • Na tento e-mail vám pošleme odkaz, kde si budete môcť zvoliť vaše nové heslo.