Spojovací materiál a náradie

maloobchod veľkoobchod

Obchodné podmienky

Objednávky a dopyty je možné zasielať faxom, e-mailom, prípadne poštou, alebo na základe telefonického dojednania. Pri prvom kontakte od vás požadujeme buď kopiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu.

Cena a termín dodania tovaru sú stanovené dohodou na základe dopytu a cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny a termínu dodania, pri nepredvídaných udalostiach a je povinný túto zmenu neodkladne oznámiť kupujúcemu.

Platobné podmienky sú stanovené na základe dohody oboch zmluvných strán.Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho a predávajúci si vyhradzuje právo v prípade neuhradenia vziať tovar späť.

Doprava tovaru je vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Štandardne zasielame tovar prostredníctvom prepravných spoločností.

Reklamácie na dodané množstvo a vady tovaru, je možné uplatňovať len do
14 dní od prevzatia tovaru. Množstevné reklamácie je možné uplatňovať len mimo tolerancie spotrebiteľského balenia +/- 3%. Reklamáciu je možné uplatniť výhradne v písomnej forme.

Kde nás nájdete

Zelená ulica 6
Nové Zámky, Slovakia

Telefón: 035 / 6426 211

Po- Pi: 7:00  - 16:30
So: 8:00 - 12:00